Co to jest wolumen kryptowaluty? Jak wpływa na cenę?

co to jest wolumen

Najczęściej inwestorzy nie zauważają, że ich zyskowna pozycja, zajęta w trakcie trendu wzrostowego zaczyna odwracać się przeciwko nim. W okresie konsolidacji „mocne ręce” stopniowo wyprzedają swoje walory, a popyt ze strony drobnych inwestorów wysycha. Kurs akcji „pod własnym ciężarem” zaczyna opadać i łamać istotne wsparcia (w szczególności dolne ograniczenie konsolidacji). Brak reakcji „słabych rąk” najczęściej wynika, albo z oceny „wciąż jestem na plusie”, albo nadziei na odbicie i powrót do wzrostów. Plastyczną analogią dla dystrybucji papierów i opadania kursu pod własnym ciężarem na niskich obrotach jest proces gotowania żab.

  1. Witam Cię w kolejnym, dwudziestym czwartym odcinku naszej serii poświęconej kontraktom terminowym “Z dźwignią na GPW”, którą tworzymy we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.
  2. Tak samo stanie się, gdy kupujący wykupi starą pozycję krótką, a sprzedający dokona sprzedaży także krótkiej pozycji.
  3. 1 W bibliotekoznawstwie wolumenem nazywa się pojedynczy, osobny egzemplarz książki.
  4. Kurs akcji „pod własnym ciężarem” zaczyna opadać i łamać istotne wsparcia (w szczególności dolne ograniczenie konsolidacji).
  5. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest ze zgodą na jego publikację w serwisie.

Wolumen w fazach dystrybucji i akumulacji

Po ustanowieniu nowego dołka (na wysokim wolumenie) pojawia się odbicie, a następnie cena przechodzi w trend boczny. Potocznie nazywane jest to „uklepywaniem dna”, a w praktyce jest rozpoczęciem fazy akumulacji ciągle tanich walorów. Duży kapitał wykorzystuje ten okres do kupna i powiększania swoich pozycji, również przez fałszywe wybicia dołem z konsolidacji w celu sprawdzenia reakcji pozostałych inwestorów. Wolumen jest miarą wielkości handlu i tym samym jedną z najważniejszych informacji dla inwestora, jakie może uzyskać od rynku. W uproszczeniu można stwierdzić, że wolumen to wielkość pozycji handlowej. Małe wolumeny charakterystyczne wszak będą dla mniejszych inwestorów indywidualnych, wielkie wolumeny będą już raczej domeną funduszy inwestycyjnych.

Czym jest wolumen w handlu i jak działa?

W zdrowym trendzie wzrostowym korekty są całkowicie naturalną sprawą. Podręcznikowo, po przebiciu ważnego oporu (przy akompaniamencie wysokich obrotów), kurs wykonuje ruch powrotny. To właśnie wtedy najaktywniejsi gracze wychodzą z inwestycji inkasując mały, ale pewny zysk, często też licząc na ponowne wejście przy niższych poziomach cenowych. W takiej sytuacji wolumeny na spadkach powinny być znacznie mniejsze. Oznacza to, że kapitał, który tak ochoczo kupował na wzrostach nie zamierza realizować zysków, tylko czeka na znacznie więcej i ewentualnie powiększa pozycję kupując pakiety od realizujących zyski. Wysoki wolumen często oznacza duże zainteresowanie kupujących i potencjalny wzrost cen.

Informacje o Dogecoin

Jeśli więc cena osiąga nowy szczyt w trendzie wzrostowym, ale jednocześnie wolumen nie osiąga nowych szczytów, jest to ostrzeżenie o potencjalnie słabszej kondycji trendu. Podobnie, słaby trend spadkowy występuje, gdy cena instrumentu osuwa się do nowego dołka, a https://www.tradercalculator.site/ wolumen również się zmniejsza. Analiza wolumenu może zatem sygnalizować siłę, stabilność oraz słabość trendu. Modelowo, gdy dane aktywów ustanawia nowe maksima (lub minima) cenowe trendu to wolumen powinien być relatywnie większy niż podczas korekt tego trendu.

co to jest wolumen

FIBONACCI – FALE – WOLUMEN. Największy kurs tradingu w Polsce

Wyckoff zaobserwował, że pod koniec trendu spadkowego często pojawiają się bardzo duże obroty. Oznacza to wejście nowych inwestorów, prawdopodobnie dla których wycena waloru https://www.forexpamm.info/ jest wystarczająco atrakcyjna, aby rozpocząć inwestycję. W czasie Selling Climax nastawienie do akcji jest skrajnie złe, a wszystkie wskaźniki dają jasne sygnały spadkowe.

Czy Analiza Techniczna działa?

Dogecoin różni się od protokołu proof-of-work Bitcoin na kilka sposobów, z których jednym jest użycie technologii Scrypt. Altcoin ma również czas bloku wynoszący 1 minutę, a całkowita podaż jest nieograniczona, co oznacza, że nie ma limitu liczby Dogecoinów, które można wydobyć. “W efekcie tych zmian, spodziewamy się lekkiego wzrostu wolumenów dystrybuowanej energii w 2015 roku, co przełoży się na realizację przyjętych założeń planistycznych” – dodał.

co to jest wolumen

Na powyższym wykresie doskonale widać, jak rosnący wolumen napędzał silne wzrosty. Tam, gdzie wchodził duży kapitał na wzrostach, kurs już nie wracał przez dłuższy czas. Wolumen to jeden z najważniejszych (jeśli nie najważniejszy) wskaźników, jakie oferuje analiza techniczna. A to własnie one przez rozmiar zajmowanych pozycji kształtują rynek. Pozwala na filtrację sygnałów płynących z rynku czy też znalezienie momentów, w których kupno bądź sprzedaż potrafią dać przewagę nad innymi inwestorami. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

Najczęstszym przedziałem czasowym, w którym mówi się o wolumenie aktywów, jest wolumen dzienny. Średni dzienny wolumen to średnia liczba aktywów będących przedmiotem obrotu dziennie w ciągu danej liczby dni. Według Stana https://www.forexdemo.info/ Weinsteina, podstawową różnicą między wybiciem rozpoczynającym trend wzrostowy od tego na początku trendu spadkowego jest potwierdzenie wolumenem. Do rozpoczęcia trendu spadkowego nie jest konieczny wysoki wolumen!

Na rynku o wysokim wolumenie, aktywo często szybko i łatwo zmienia właściciela. Kondycja rynku jest określana przez stopień, w jakim popyt pokrywa się z podażą. Innymi słowy, gotowość kupujących powinna pokrywać się z gotowością sprzedających. Gdy popyt odpowiada podaży w (prawie) równych proporcjach, kurs aktywa będzie rósł. Jednakże, jeśli istnieje dysonans między popytem a podażą, aktywo spadnie.

Tu wybicie było na sporych obrotach i one nie ustawały w ciągu pierwszej fazy trendu spadkowego. Oznaczało to dużo dynamiczniejsze spadki i zejście kursu na znacznie niższe poziomy niż w przypadku trendu spadkowego z 2017 roku. Wybiciu poziomu 140 zł dołem nie towarzyszyły podwyższone obroty. Mimo to sygnał sprzedaży był silny i zapoczątkował trend spadkowy. Według Weinsteina, obroty na wybiciu powinny być minimum trzy razy większe niż średnia z poprzedzających je pięciu świec wolumenowych.

From the same category: